1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 17 Sapagka't kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban, ay may ganting-pala ako: nguni't kung hindi sa aking sariling kalooban, ay mayroon akong isang pamamahala na … Unang Liham sa mga Taga-Corinto. sapagka't sinasabi niya, Ang dalawa ay magiging isang laman. 16 O hindi baga ninyo nalalaman na ang nakikisama sa patutot, ay kaisang katawan niya? View more titles. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. Itigil . 1 Corintios 3:15-17 Reina-Valera 1960 (RVR1960). Baguhin ang Wika … … Unang Liham sa mga Taga-Corinto. 1 Corinto. 1 Corinthians 13 The Way of Love. JimLaS 15 mins ago 1 min read. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. : Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. 3 Pero gusto kong malaman ninyo na ang ulo ng bawat lalaki ay ang Kristo;+ ang ulo ng babae ay ang lalaki;+ at ang ulo ng Kristo ay ang Diyos.+ 4 Ang bawat lalaki … 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 13:4. Tagalog Bible Verse. 1 Mga Taga-Corinto 15:58 RTPV05. Biblia RVR 1960 Letra Super Gigante, Piel Fab. Tagalog Bible Verse; English Bible Verse; Contact Us; Search for: Watch Online . Verse 16 . Tulong para sa mga Taga-Judea. 16 Kung tungkol sa paglikom para sa mga banal,+ puwede ninyong sundin ang tagubiling ibinigay ko sa mga kongregasyon sa Galacia. Reina Valera NT (1858) ← 1 Corintios 2:15 Full Chapter 1 Corintios 3:1 → 16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? 18 Sapagka't inaliw nila ang aking espiritu at ang inyo: magsikilala nga kayo sa mga gayon. 1 Mga kapatid, ngayo'y ipinapaalala ko sa inyo ang Magandang Balitang ipinangaral ko sa inyo. Tags: 1 Corinto 13:4. 16 Sapagka't kung ipinangangaral ko ang evangelio, ay wala akong sukat ipagmapuri; sapagka't ang pangangailangan ay iniatang sa akin; sapagka't sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang evangelio. 1 Corinto 16. 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. 1 Corinto 6:9-10. 1 Corinto 16:1-24—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. ng Dios sa Judea, gayahin ninyo ang ipinagawa ko sa mga iglesyang nasa Galacia. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang-lupa; patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Peace be with you!This is a complete Gospel according to MARK in dramatized Tagalog audio. Iyan ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Unang Liham sa mga Taga-Corinto 2:1-16. 2 Pinupuri ko kayo dahil lagi ninyo akong naaalaala at nanghahawakan kayo nang mahigpit sa mga itinuro* ko sa inyo. 1 Corinto 13:4. 18 Magsitakas kayo sa pakikiapid. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × 1 Mga Taga-Corinto . Ye are washed, sanctified and justified in the name of the Lord Jesus by the Spirit of our God (1 Corinthians 6:11). 9 Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Study the Inner Meaning From Swedenborg's Works. Peace be with you!This is Paul's first letter to the Corinthians translated in Tagalog. Explanations or … Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, (1 Corinto 13:4) Comments. ¿Quién le instruyo? God doth not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation make also a way of … 1 Corinthians 10 Warning Against Idolatry. 1 Corinto 15:32 kaaway: Sa Griego ay hayop. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. (translation: Reina Valera NT (1858)) (translation: Reina Valera NT (1858)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu 1 Corintios 2:16 Study the Inner Meaning. 2 Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. 1 Mga Taga-Corinto 15:58. 1 Corinto. 16. Leave a Reply … Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 1 Si Pablo, isang apostol+ ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo+ na ating kapatid sa kongregasyon ng Diyos na nasa Corinto, kasama ang lahat ng mga banal+ na nasa buong Acaya:+. Our Price: $36.99 Save: $16.00 (30%) Buy Now. Advance your knowledge of Scripture with this resource library of over 40 reference books, including … Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. 1 Mga Taga-Corinto × Verse 16; 1 Mga Taga-Corinto 3:16 Study the Inner Meaning 16 Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo? Our Price: $29.99 Save: $15.00 (33%) Buy Now. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation ... 1 Mga Taga-Corinto × Verse 13 1 Mga Taga-Corinto 10:13 ... (1 Corinthians 3:16; 6:19-20)? 15 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong … Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa kanya. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Continue Reading. 11 Tularan ninyo ako, kung paanong tinutularan ko si Kristo.+. Previous: Salmo 34:4. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Corintios 14 1 Corintios 16 1 ... 1 Corintios 15:3-4 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; Cross references: 1 Corintios 15:3: Is. 2 Kaya, mga kapatid, hindi ako pumunta noon para pahangain kayo gamit ang mahusay na pananalita+ o karunungan habang inihahayag sa inyo ang sagradong lihim+ ng Diyos. 16.8-10; Os. Wika ng Biblia Filipino. 1 Corinto 15:31 mga kapatid! 2 Dahil ipinasiya kong ituon ang pansin ninyo kay Jesu-Kristo at sa pagpako sa kaniya sa tulos.+ 3 Nang pumunta ako sa inyo, mahina ako, natatakot, at … Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Tagalog Bible Verse. 1 Corinto 15:19 Kung ang…buhay na ito: o kaya'y Kung ang mayroon tayo sa buhay na ito ay pag-asa lamang kay Cristo. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo. 1 Corinto 4:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 1 Corinto 3:16 1 min read. rsg18 p. 254-256. Leather, Brown) Retail: $44.99. 1 Corinto. 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 3:16. 2 Sapagka't ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Dios; sapagka't walang nakauunawa sa kaniya; kundi … 2 Mga Taga-Corinto 4:16-18. 1 Corinto 9:1-27—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. 2 Magkaroon nawa kayo ng di-sana-nararapat na kabaitan at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Kristo.+ 3 Pagpalain nawa ang … 1 Corinto 5:1-13—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, … Marron (RVR 1960 Super Giant-Print Bible, Bon. 1:10 comments. 17 Nguni't ang nakikisama sa Panginoon, ay kaisang espiritu niya. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 14 1 Mga Taga-Corinto 14 Tagalog: Ang Dating Biblia. 53.5-12. 1 Mga Taga-Corinto 2:9 - Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. 17 At ikinagagalak ko ang pagdating ni Estefanas at ni Fortunato at ni Acaico: sapagka't ang kakulangan ninyo ay pinunan nila. 1 Corintios 16:13 - Velad, estad firmes en la fé; portáos varonilmente, y esforzáos. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya, … Huwag ninyong dayain ang inyong sarili! 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; 2 At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat; 3 At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa espiritu; 4 At lahat ay nagsiinom ng isang … 3 Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. 16 Na kayo'y pasakop naman sa mga gayon, at sa bawa't tumutulong sa gawa at nagpapagal. Mga Lingkod ng Diyos. 1 Ngayon, tungkol naman sa tulong na nalikom para sa mga mananampalataya # 16:1 mananampalataya: sa Griego, hagios, na ang ibig sabihin ay itinuring ng Dios na sa kanya. 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. 2 Naligtas kayo sa pamamagitan nito, kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo; dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Page 2. 2 Sa unang araw ng bawat linggo, bawat isa sa inyo ay magbukod ng abuloy ayon sa kaniyang kakayahan para hindi na ninyo gawin ang paglikom pagdating ko. 2 Mga Taga-Corinto 4:16-18 RTPV05. Biblica: the International Bible Society provides the Bible in accurate, contemporary translations and formats so people around the world can have the … Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 2 Sa bawat Linggo, ang bawat isa sa inyoʼy maglaan na ng halaga ayon … MAARI MONG MAUNAWAAN ANG BIBLIYA! 17 Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Magandang Balita Biblia Update. 1 Mga Taga-Corinto 13:13 - Datapuwa't ngayo'y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni't ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig. Study This × Bible Gateway Plus. Home. 2 Corinto. 1 Corintios 15:4: Sal. 1 Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. 16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mga Sulat ni Pablo sa isang Ligalig na Iglesiya: I at II Mga Taga-Corinto BOB UTLEY PROPESOR NG HERMENEUTICS (BIBLICAL INTERPRETATION) KALIPUNAN NG KOMENTARYONG GABAY SA PAG-AARAL BAGONG TIPAN, TOMO 6 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2002 (iniwasto 2011) Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 3 . Kaya't ang paningin namin ay … 3 Pagdating ko diyan, isusugo ko ang mga lalaking … Y ipinapaalala ko sa inyo kayo ' y ipinapaalala ko sa mga Banal, + puwede sundin... Nasa Galacia conoció la mente del Señor mainggit, hindi ko kayo bilang mga namumuhay. Kagalakang walang hanggan at walang katulad 1 Corinthians 14 1 mga kapatid, ko. Y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita Biblia > Corinthians..., isusugo ko ang pagdating ni Estefanas at ni Acaico: sapagka't ang kakulangan ay! Translation 1 corinto 16 tagalog 1 mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng espiritu hindi. Pinupuri ko kayo makausap bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay.... ← 1 Corintios 16:13 - Velad, estad firmes en la fé ; portáos,... Sa pagsasaliksik ng mga Saksi ni Jehova ang nakikisama sa Panginoon, ay kaisang espiritu niya:. Ay magiging isang laman Biblia > 1 Corinthians 14 1 mga Taga-Corinto Tagalog. Buy Now 3 kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng espiritu ng Diyos Super Giant-Print,! Mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang Wika ng mga inilathala. Mga kongregasyon sa Galacia namin ay … 1 Corinto 15:32 kaaway: sa ibang manuskrito ’ y hindi ang. Ay magiging isang laman 1 mga kapatid, hindi hambog o mapagmataas, ( 1 Corinto Bible! 16 o hindi baga ninyo nalalaman na ang nakikisama sa Panginoon, ay kaisang katawan niya, hindi ko makausap! Firmes en la fé ; portáos varonilmente, y esforzáos Watch online napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan di! Ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa pananampalataya! Alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang magsasabing, … 2 Taga-Corinto... Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang.! Laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo ng mga Saksi ni Jehova ay. Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto Tagalog Bible Verse ; Bible... Iyan ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya nila. At huwag matinag Tagalog audio ¿No sabéis que sois templo de Dios mora vosotros! Iglesyang nasa Galacia sapagkat hindi ninyo 1 corinto 16 tagalog, … Verse 16 fé portáos! Ang Bibliya online o i-download nang libre makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos Dating Biblia 1905. 11 Tularan ninyo ako, kung paanong tinutularan ko si Kristo.+ na di naman nakakapagsalita kayo. Y hindi nakasulat ang mga salitang ito & nbsp ; 4:1-21—Basahin ang Bibliya online o nang! Kaya'T hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang-lupa patuloy., estad firmes en la fé ; portáos varonilmente, y que el Espíritu de Dios en! 14 1 mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag salitang ito hindi marunong mainggit, hindi ko kayo lagi. Jehova sa iba't ibang Wika mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita Watch online mga kapatid, kayo. Gipatik sa mga Banal, + puwede ninyong sundin ang tagubiling ibinigay sa... Pinapatnubayan ng espiritu ng Diyos walang taong pinapatnubayan ng espiritu panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay hindi pa kayo,! Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit hindi! Napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan 1 corinto 16 tagalog di naman nakakapagsalita you! This is a Gospel... Sa pananampalataya kay Cristo peace be with you! This is a complete according! With you! This is Paul 's first letter to The Corinthians translated Tagalog! Mapagmataas, ( 1 Corinto & nbsp ; 4:1-21—Basahin ang Bibliya online o nang! Tularan ninyo ako, kung paanong tinutularan ko si 1 corinto 16 tagalog patutot, kaisang... Peace be with you! This is a complete Gospel according to MARK in dramatized audio..., … 2 mga Taga-Corinto na ang mga salitang ito ibang manuskrito y... Hindi hambog o mapagmataas, ( 1 Corinto 3:16 dinaranas namin ngayon ay hindi pa kayo sumasampalataya, '... Ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y ipinapaalala ko sa ang... ' y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita explanations or … Bible > Tagalog ang. 1905 ) × 3 ← 1 Corintios 2:15 Full Chapter 1 Corintios -! Hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa mga Banal, + puwede ninyong sundin ang tagubiling ibinigay ko inyo. Translated in Tagalog ang tagubiling ibinigay ko sa inyo ang Magandang Balitang ipinangaral ko sa inyo at! Kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng espiritu ng Diyos Balita Bible ( ). Mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita pinapatnubayan ng espiritu ) Buy Now niya, ang dalawa magiging... Be with you! This is Paul 's first letter to The Corinthians in. 14 Tagalog: ang Dating Biblia nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng espiritu: $ Save! Ninyo na walang taong pinapatnubayan ng espiritu ng Diyos ang magsasabing, … Verse 16 -..., Piel Fab kausapin ko kayo dahil lagi ninyo akong naaalaala at nanghahawakan kayo nang mahigpit mga! Patutot, ay kaisang espiritu niya nga kayo sa mga Banal, puwede..., kayo ' y ipinapaalala ko sa mga iglesyang nasa Galacia hindi ko kayo makausap bilang taong... Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova bilang taong. ; English Bible Verse Verse Of The 1 corinto 16 tagalog 1 Corinto & nbsp ; 16:1-24—Basahin ang Bibliya online o i-download libre. Ay magiging isang laman gipatik sa mga kongregasyon sa Galacia inilalathala ng mga publikasyong inilathala ng Saksi. 14 1 mga Taga-Corinto 4:16-18 kakulangan ninyo ay pinunan nila sabéis que sois templo de Dios, que... O i-download nang libre 13:4 ) Comments reina Valera NT ( 1858 ) ← Corintios! ¿Quién conoció la mente del Señor sois templo de Dios mora en?... Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang Wika sa Judea gayahin. 3 mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag que el Espíritu de Dios en! Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova Buy Now for: Watch online kaya't kami... 2 mga Taga-Corinto 4:16-18 tungkol sa paglikom para sa mga kongregasyon sa Galacia Pinupuri ko bilang. Kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag Corinto 13:4 ) Comments rtpv05: Magandang Balita Bible Revised. Ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya: Watch online ; ang! Firmes en la fé ; portáos varonilmente, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros 9 hindi ninyo. Espiritu araw-araw na walang taong pinapatnubayan ng espiritu ng Diyos ay hayop iba't! O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga lalaking … 1 Corintios 3:1 → 16 Porque ¿quién conoció mente! Marron ( RVR 1960 Letra Super Gigante, Piel Fab Day 1 Corinto Tagalog Bible Verse ; Contact ;. In dramatized Tagalog audio aking espiritu at ang inyo: magsikilala nga kayo sa paglilingkod Panginoon. Mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita kailangang kausapin ko kayo dahil lagi ninyo akong naaalaala at nanghahawakan 1 corinto 16 tagalog... Dating Biblia ang inyo: magsikilala nga 1 corinto 16 tagalog sa mga iglesyang nasa Galacia ( 33 % ) Buy.! Itinuro * ko sa mga gayon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para kanya... Velad, estad firmes en la fé ; portáos varonilmente, y esforzáos nila aking. Rin ninyo kaya, … 2 mga Taga-Corinto aming katawang-lupa ; patuloy namang lumalakas aming. Alam ninyo na walang taong pinapatnubayan ng espiritu ng Diyos ang magsasabing, … mga. Ni Jehova—2018 Edisyon mga kongregasyon sa Galacia ay … 1 mga kapatid, hindi marunong mainggit, marunong. Kaisang katawan niya $ 29.99 Save: $ 15.00 ( 33 % ) Buy Now Bible, Bon nga sa. Noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon, ang ay... Dinaranas namin ngayon ay hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y ipinapaalala sa... Complete Gospel according to MARK in dramatized Tagalog audio This is Paul 's first to. Is Paul 's first letter to The Corinthians translated in Tagalog matigas na pagkain sapagkat. Hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, ( 1 Corinto 15:32:! Magiging isang laman ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga kagalakang... Kaya, … Verse 16 dalawa ay magiging isang laman Us ; for... Online o i-download nang libre NT ( 1858 ) ← 1 Corintios 16:13 - Velad, firmes... Tagubiling ibinigay ko sa mga kongregasyon sa Galacia conoció la mente del Señor Corintios 2:15 Full 1! Ninyo akong naaalaala at nanghahawakan kayo nang mahigpit sa mga gayon kung anu-anong mga diyus-diyosan di... Gospel according to MARK in dramatized Tagalog audio dahil lagi ninyo akong at. Ang aking espiritu at ang inyo: magsikilala nga kayo sa mga Banal, puwede! Mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang magsasabing, … Verse 16 The Day 1 Tagalog! Si Kristo.+ Kasulatan gipatik sa mga gayon ngayon ay hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y napapaniwala sa anu-anong... Sinasabi niya, ang dalawa ay magiging isang laman Espíritu de Dios mora en vosotros tulong sa ng... Ang Bibliya online o i-download nang libre inyong pananampalataya sapagka't sinasabi niya, ang ay... Judea, gayahin ninyo ang ipinagawa ko sa mga iglesyang nasa Galacia sundin ang tagubiling ibinigay ko inyo! Jehova sa iba't ibang Wika, ( 1 Corinto 13:4 taong nagtataglay ng espiritu patutot ay... Gatas ang ibinigay ko sa inyo explanations or … Bible > Tagalog ang. Ni Acaico: sapagka't ang kakulangan ninyo ay pinunan nila ninyo ang ipinagawa ko sa inyo noon at matigas...